Ve všech fázích klademe důraz na splnění technických a kvalitativních požadavků.Realizace staveb


V rámci stavební činnosti zajišťujeme kompletní dodávky staveb, ale i dílčí konstrukční, provozní i technologické části stavebních celků. Převážně se zabýváme realizacemi:

Stavby bytové – rodinné domy, byty, bytové domy, novostavby, rekonstrukce, specializace na nízkoenergetické a pasivní domy.

Stavby občanské vybavenosti – ZŠ, MŠ, úřady, knihovny, obchody, sportovní areály, kulturní domy, administrativní budovy, relaxační areály , atd.

Stavby průmyslové a dopravní – elektrárny, mosty, propustky, komunikace, vodovody, kanalizace a ČOV.

Ostatní – drobné stavby a opravy, přístřešky, opravy a servis, atd.Příprava a řízení staveb


Poskytujeme služby při přípravě a následné realizaci stavby. Navrhujeme technicky nejkvalitnější a nejjednodušší řešení, které dokáže snížit náklady na samotnou realizaci.
Investorům poskytujeme služby již od návrhu projektu (architektonické a technické studie), přes jednotlivé stupně projektové dokumentace, zastupování při jednáních s dotčenými institucemi a orgány státní správy, až po následnou kontrolu provádění stavby jako technický dozor investora.
Současně koordinujeme veškeré činnosti přípravy za účelem dodržení maximálních celkových nákladů a na toto dohlížíme i při samotné realizaci stavby.

Projektové dokumentace staveb
Tendr na dodavatele stavby
Odborné řízení stavbyExpertní činnost


Díky odbornosti našich zaměstnanců a externích stavebních expertů jsme schopni nabídnout poradenství, technické a ekonomické analýzy při plánování i realizaci stavebních záměrů.
Zabýváme se energetickými audity a posudky, ve smyslu navrhování opatření a úprav vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. Optimalizujeme použité technologie vzhledem k návratnosti její investice.
Hodnotíme a navrhujeme konstrukční i doplňkový materiál z hlediska ochrany životního prostředí a snížení energetické náročnosti při jeho výrobě a následné recyklaci či likvidaci.

Technický dozor investora
Odborné posudky a studie
Stavební poradenství